.

Příbalový leták TEBESIUM S – INJ SOL 12X5ML/250MG

Při užití léčivého přípravku TEBESIUM S si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEBESIUM S naleznete

  • Co je přípravek TEBESIUM S a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEBESIUM S užívat
  • Jak se přípravek TEBESIUM S užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEBESIUM S uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEBESIUM S