.

Příbalový leták TECHNESCAN DMSA – RAD KIT 1X5LAH

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN DMSA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN DMSA naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN DMSA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN DMSA užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN DMSA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN DMSA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN DMSA