.

Příbalový leták TECHNESCAN DTPA – RAD KIT 1X5LAH

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN DTPA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN DTPA naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN DTPA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN DTPA užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN DTPA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN DTPA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN DTPA