.

Příbalový leták TECHNESCAN DTPA/AEROSOL – RAD KIT 5X1.25MG

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN DTPA/AEROSOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN DTPA/AEROSOL naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN DTPA/AEROSOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN DTPA/AEROSOL užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN DTPA/AEROSOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN DTPA/AEROSOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN DTPA/AEROSOL