.

Příbalový leták TECHNESCAN HDP – RAD KIT 1X5LAH

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN HDP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN HDP naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN HDP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN HDP užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN HDP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN HDP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN HDP