.

Příbalový leták TECHNESCAN LYOMAA – INJ PLV SUS 1X5LAH

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN LYOMAA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN LYOMAA naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN LYOMAA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN LYOMAA užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN LYOMAA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN LYOMAA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN LYOMAA