.

Příbalový leták TECHNESCAN MAG 3 – RAD KIT 5

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN MAG 3 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN MAG 3 naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN MAG 3 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN MAG 3 užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN MAG 3 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN MAG 3 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN MAG 3