.

Příbalový leták TECHNESCAN PYP – INJ PLV SOL 1X5LAH

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN PYP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN PYP naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN PYP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN PYP užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN PYP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN PYP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN PYP