.

Příbalový leták TECHNESCAN SESTAMIBI – RAD KIT 5X1MG

Při užití léčivého přípravku TECHNESCAN SESTAMIBI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TECHNESCAN SESTAMIBI naleznete

  • Co je přípravek TECHNESCAN SESTAMIBI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TECHNESCAN SESTAMIBI užívat
  • Jak se přípravek TECHNESCAN SESTAMIBI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TECHNESCAN SESTAMIBI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TECHNESCAN SESTAMIBI