.

Příbalový leták TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY – POR TBL NOB 98 II

Při užití léčivého přípravku TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEGIZIDE 40 MG/12.5 MG TABLETY