.

Příbalový leták TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY – POR TBL NOB 56 II

Při užití léčivého přípravku TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEGIZIDE 80 MG/12.5 MG TABLETY