.

Příbalový leták TEGRETOL CR 200 – POR TBL PRO 50X200MG

Při užití léčivého přípravku TEGRETOL CR 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEGRETOL CR 200 naleznete

  • Co je přípravek TEGRETOL CR 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEGRETOL CR 200 užívat
  • Jak se přípravek TEGRETOL CR 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEGRETOL CR 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEGRETOL CR 200