.

Příbalový leták TEGRETOL CR 400 – POR TBL PRO 30X400MG

Při užití léčivého přípravku TEGRETOL CR 400 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEGRETOL CR 400 naleznete

  • Co je přípravek TEGRETOL CR 400 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEGRETOL CR 400 užívat
  • Jak se přípravek TEGRETOL CR 400 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEGRETOL CR 400 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEGRETOL CR 400