.

Příbalový leták TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR – RAD GEN 4GB 5-6ML EXP:D

Při užití léčivého přípravku TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR naleznete

  • Co je přípravek TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR užívat
  • Jak se přípravek TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEKCIS 2-50 GBQ RADIONUKLIDOVďż˝ GENERďż˝TOR