.

Příbalový leták TELEBRIX 30 MEGLUMINE – INJ SOL 1X100ML

Při užití léčivého přípravku TELEBRIX 30 MEGLUMINE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELEBRIX 30 MEGLUMINE naleznete

  • Co je přípravek TELEBRIX 30 MEGLUMINE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELEBRIX 30 MEGLUMINE užívat
  • Jak se přípravek TELEBRIX 30 MEGLUMINE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELEBRIX 30 MEGLUMINE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELEBRIX 30 MEGLUMINE