.

Příbalový leták TELEBRIX 35 – INJ SOL 1X100ML

Při užití léčivého přípravku TELEBRIX 35 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELEBRIX 35 naleznete

  • Co je přípravek TELEBRIX 35 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELEBRIX 35 užívat
  • Jak se přípravek TELEBRIX 35 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELEBRIX 35 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELEBRIX 35