.

Příbalový leták TELEBRIX GASTRO – POR+RCT SOL 1X100ML/30GM I

Při užití léčivého přípravku TELEBRIX GASTRO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELEBRIX GASTRO naleznete

  • Co je přípravek TELEBRIX GASTRO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELEBRIX GASTRO užívat
  • Jak se přípravek TELEBRIX GASTRO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELEBRIX GASTRO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELEBRIX GASTRO