.

Příbalový leták TELMARK 80 MG – POR TBL FLM 15X80MG

Při užití léčivého přípravku TELMARK 80 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMARK 80 MG naleznete

  • Co je přípravek TELMARK 80 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMARK 80 MG užívat
  • Jak se přípravek TELMARK 80 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMARK 80 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMARK 80 MG