.

Příbalový leták TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG – POR TBL NOB 84X80MG

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN ACTAVIS 80 MG