.

Příbalový leták TELMISARTAN APOTEX 40 MG – POR TBL NOB 98X40MG

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN APOTEX 40 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN APOTEX 40 MG naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN APOTEX 40 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN APOTEX 40 MG užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN APOTEX 40 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN APOTEX 40 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN APOTEX 40 MG