.

Příbalový leták TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY – POR TBL NOB 14X20MG

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN RENANTOS 20 MG TABLETY