.

Příbalový leták TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG – POR TBL NOB 14X1X40MG

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN TEVA PHARMA 40 MG