.

Příbalový leták TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY – POR TBL NOB 14X20MG

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN ZENTIVA 20 MG TABLETY