.

Příbalový leták TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY – POR TBL NOB 100

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 80 MG/25 MG TABLETY