.

Příbalový leták TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG – POR TBL NOB 14 I

Při užití léčivého přípravku TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG naleznete

  • Co je přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG užívat
  • Jak se přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID BILLEV 80 MG/25 MG