.

Příbalový leták TELMIZEK 80 MG – POR TBL NOB 14X80MG

Při užití léčivého přípravku TELMIZEK 80 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMIZEK 80 MG naleznete

  • Co je přípravek TELMIZEK 80 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMIZEK 80 MG užívat
  • Jak se přípravek TELMIZEK 80 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMIZEK 80 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMIZEK 80 MG