.

Příbalový leták TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY – POR TBL NOB 84 II

Při užití léčivého přípravku TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELMIZEK COMBI 40 MG/12.5 MG TABLETY