.

Příbalový leták TELZIR 700 MG – POR TBL FLM 60X700MG

Při užití léčivého přípravku TELZIR 700 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TELZIR 700 MG naleznete

  • Co je přípravek TELZIR 700 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TELZIR 700 MG užívat
  • Jak se přípravek TELZIR 700 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TELZIR 700 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TELZIR 700 MG