.

Příbalový leták TEMODAL 140 MG – POR CPS DUR 20X140MG

Při užití léčivého přípravku TEMODAL 140 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMODAL 140 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMODAL 140 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMODAL 140 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMODAL 140 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMODAL 140 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMODAL 140 MG