.

Příbalový leták TEMOMEDAC 180 MG – POR CPS DUR 5X180MG

Při užití léčivého přípravku TEMOMEDAC 180 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOMEDAC 180 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOMEDAC 180 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOMEDAC 180 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOMEDAC 180 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOMEDAC 180 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOMEDAC 180 MG