.

Příbalový leták TEMOMEDAC 250 MG – POR CPS DUR 5X250MG

Při užití léčivého přípravku TEMOMEDAC 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOMEDAC 250 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOMEDAC 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOMEDAC 250 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOMEDAC 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOMEDAC 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOMEDAC 250 MG