.

Příbalový leták TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG – POR CPS DUR 5X250MG

Při užití léčivého přípravku TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOZOLOMIDE HEXAL 250 MG