.

Příbalový leták TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG – POR CPS DUR 5X20MG

Při užití léčivého přípravku TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 20 MG