.

Příbalový leták TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG – POR CPS DUR 5X5MG

Při užití léčivého přípravku TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOZOLOMIDE SANDOZ 5 MG