.

Příbalový leták TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG – POR CPS DUR 20X250MG

Při užití léčivého přípravku TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOZOLOMIDE SUN 250 MG