.

Příbalový leták TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG – POR CPS DUR 5X140MG

Při užití léčivého přípravku TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG naleznete

  • Co je přípravek TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG užívat
  • Jak se přípravek TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEMOZOLOMIDE TEVA 140 MG