.

Příbalový leták TENAXUM – POR TBL NOB 90X1MG

Při užití léčivého přípravku TENAXUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENAXUM naleznete

  • Co je přípravek TENAXUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENAXUM užívat
  • Jak se přípravek TENAXUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENAXUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENAXUM