.

Příbalový leták TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG – POR TBL FLM 30X245MG

Při užití léčivého přípravku TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG naleznete

  • Co je přípravek TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG užívat
  • Jak se přípravek TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENOFOVIR ZENTIVA 245 MG