.

Příbalový leták TENOLOC 200 – POR TBL FLM 100X200MG

Při užití léčivého přípravku TENOLOC 200 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENOLOC 200 naleznete

  • Co je přípravek TENOLOC 200 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENOLOC 200 užívat
  • Jak se přípravek TENOLOC 200 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENOLOC 200 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENOLOC 200