.

Příbalový leták TENORETIC – POR TBL FLM 28

Při užití léčivého přípravku TENORETIC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENORETIC naleznete

  • Co je přípravek TENORETIC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENORETIC užívat
  • Jak se přípravek TENORETIC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENORETIC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENORETIC