.

Příbalový leták TENORMIN 100 – POR TBL FLM 28X100MG

Při užití léčivého přípravku TENORMIN 100 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENORMIN 100 naleznete

  • Co je přípravek TENORMIN 100 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENORMIN 100 užívat
  • Jak se přípravek TENORMIN 100 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENORMIN 100 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENORMIN 100