.

Příbalový leták TENORMIN 50 – POR TBL FLM 28X50MG

Při užití léčivého přípravku TENORMIN 50 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENORMIN 50 naleznete

  • Co je přípravek TENORMIN 50 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENORMIN 50 užívat
  • Jak se přípravek TENORMIN 50 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENORMIN 50 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENORMIN 50