.

Příbalový leták TENSAMIN – INF CNC SOL 10X5ML/200MG

Při užití léčivého přípravku TENSAMIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENSAMIN naleznete

  • Co je přípravek TENSAMIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENSAMIN užívat
  • Jak se přípravek TENSAMIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENSAMIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENSAMIN