.

Příbalový leták TENSIOMIN 25 MG – POR TBL NOB 90X25MG

Při užití léčivého přípravku TENSIOMIN 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TENSIOMIN 25 MG naleznete

  • Co je přípravek TENSIOMIN 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TENSIOMIN 25 MG užívat
  • Jak se přípravek TENSIOMIN 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TENSIOMIN 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TENSIOMIN 25 MG