.

Příbalový leták TEPADINA 100 MG – INF PLV CSL 1X100MG

Při užití léčivého přípravku TEPADINA 100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEPADINA 100 MG naleznete

  • Co je přípravek TEPADINA 100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEPADINA 100 MG užívat
  • Jak se přípravek TEPADINA 100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEPADINA 100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEPADINA 100 MG