.

Příbalový leták TEPADINA 15 MG – INF PLV CSL 1X15MG

Při užití léčivého přípravku TEPADINA 15 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TEPADINA 15 MG naleznete

  • Co je přípravek TEPADINA 15 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEPADINA 15 MG užívat
  • Jak se přípravek TEPADINA 15 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TEPADINA 15 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TEPADINA 15 MG