.

Příbalový leták TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG – POR TBL NOB 28X250MG

Při užití léčivého přípravku TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG naleznete

  • Co je přípravek TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG užívat
  • Jak se přípravek TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TERBINAFIN ACTAVIS 250 MG