.

Příbalový leták TERBISTAD 1 KRďż˝M – DRM CRM 1X15GM

Při užití léčivého přípravku TERBISTAD 1 KRďż˝M si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TERBISTAD 1 KRďż˝M naleznete

  • Co je přípravek TERBISTAD 1 KRďż˝M a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TERBISTAD 1 KRďż˝M užívat
  • Jak se přípravek TERBISTAD 1 KRďż˝M užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TERBISTAD 1 KRďż˝M uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TERBISTAD 1 KRďż˝M