.

Příbalový leták TERFIMED 250 – POR TBL NOB 28X250MG I

Při užití léčivého přípravku TERFIMED 250 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TERFIMED 250 naleznete

  • Co je přípravek TERFIMED 250 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TERFIMED 250 užívat
  • Jak se přípravek TERFIMED 250 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TERFIMED 250 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TERFIMED 250