.

Příbalový leták TETANOL PUR – INJ SUS 10X0.5ML

Při užití léčivého přípravku TETANOL PUR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TETANOL PUR naleznete

  • Co je přípravek TETANOL PUR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TETANOL PUR užívat
  • Jak se přípravek TETANOL PUR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TETANOL PUR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TETANOL PUR